1. If you prefer, you can contact my agent for commissions outside Spain:


  1. Per comandes fora de territori espanyol, si ho preferiu, podeu contactar directament amb el meu agent:


  1. Para encargos fuera de territorio español, si lo prefiere, puede contactar directamente con mi agente: 

martacostav@gmail.com

Tel. (+34) 666 26 62 87

       (+34) 935 89 66 39

@martacostav

     

PORTFOLIO_2016.html
BIO_2016.html
BOOKS_2016.html

NOTA LEGAL

Propietat intel·lectual i ús dels continguts

Queden reservats a favor de Marta Costa Virgili tots els drets sobre els continguts (text, il·lustracions i altres) de la present pàgina web. Els continguts de la present pàgina web i especialment totes les imatges presents en aquesta estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual o copyright. En conseqüència, queda totalment prohibida qualsevol utilització, total o parcial, del contingut de la present pàgina web sense el consentiment per escrit del titular dels corresponents drets.


NOTA LEGAL

Propiedad intelectual y uso de contenidos

Quedan reservados a favor de Marta Costa Virgili todos los derechos sobre los contenidos (texto, ilustraciones y otros) de la presente página web. Los contenidos de la presente página web y especialmente todas las imágenes presentes en esta, están protegidos por las leyes y tratados internacionales sobre propiedad intelectual o copyright. En consecuencia, queda totalmente prohibido cualquier uso, total o parcial, del contenido de la presente página web sin el consentimiento escrito del titular de los correspondientes derechos.


LEGAL NOTICE

Intellectual property and use of content

Marta Costa Virgili, reserves all the intellectual property rights on this website, including all content (text, illustrations, etc..). All content included in the website, especially all images, are protected by law and international treaties on intellectual property rights and copyright. It is therefore strictly forbidden the use of the rights included in the website, either partially or completely, without the express authorization in writing of its owners.